Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00494
13-09-1949
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Engelstalig. Amerikaanse evaluatie van de reacties van Nederlandse experts met betrekking tot de Franse voorstellen voor liberalisering van het intra-Europese handels- en betalingsverkeer.

Nederland sluit zich volledig aan bij de Franse doelstelling. De experts uiten echter kritiek op de enkele voorgestelde maatregelen. Zij vrezen dat een vrije exchange rate voor goederen leidt tot bilaterale ipv multilaterale equilibria. Bovendien staan de experts sceptisch tegenover de verwachte positieve gevolgen van vrij verkeer van goederen op de betalingsbalans.
Verder spreken de Nederlanders zich uit voor spoedige en volledige opheffing van de handelsrestricties. Hiertoe worden enkele concrete voorstellen gedaan.
Zie ook