Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00499
20-09-1949
Samenvatting
Aantekening Van Silfhorst voor De Block met betrekking tot het Franse plan tot liberalisering van het betalingsverkeer tussen Italië, Frankrijk en de Beneluxlanden.

Het systeem van vrije wisselkoersen wordt geanalyseerd. Voordelige aspecten van het systeem behelzen verruiming van het handelsverkeer, in- en uitvoerevenwicht en valutaconvertibiliteit. Als belangrijk nadeel wordt instabiliteit opgevoerd, vooral als volgens de wens van de Fransen kapitaalverkeer wordt geliberaliseerd. Van Silfhorst vreest dat dit leidt tot kapitaalvlucht ipv meer evenwicht in de betalingsbalans.
De plannen over de transitieperiode zijn te weinig gespecificeerd om grote gevolgen voor Nederland te hebben, al is het duidelijk dat Nederland door dit te steunen een morele verplichting aangaat.