Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Enige opmerkingen over de liberalisering van het betalingsverkeer tussen de continentale landen van West-Europa. De Britten hebben voor deze plannen geen belangstelling getoond. Spierenburg voorspelt een Frans tekort aan ponden en een Belgisch tekort aan francs. Dit opent mogelijkheden tot compensatiecircuiten. Keesing wil eerst duidelijke informatie over de situatie in de partnerlanden alvorens een inschatting van de risico's inzake valutatransferabiliteit te kunnen maken.

Handgeschreven is bijgevoegd dat het Petsche-plan leidt tot meer Benelux-problemen.
NB SLECHTE KWALITEIT SCAN
EERSTE PAGINA IN TWEEVOUD OPGENOMEN