Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00504
25-10-1949
Samenvatting
Verslag Spierenburg besprekingen te Parijs (18-20 oktober) met vertegenwoordigers Frankrijk, VK en ECA over toekomst Marshallhulp.

Vanwege ontevredenheid over de hulpverdeling, stelt het ECA een (verlaagd en voorwaardelijk) uit te te keren bedrag vast voor de laatste twee Marshalljaren. Alleen het behoeftige Griekenland verzette zich tegen dit plan. Nederland heeft een reserve gemaakt tav het vast te stellen liberalisatiepercentage. Het ECA stelt een bedrag van 150m dollar beschikbaar voor het Algemeen Reserve Fonds, waar voorts alleen Engeland bezwaar tegen toont. Spierenburg behartigde de Beneluxbelangen bij de Amerikanen, die echter nog steeds sympathiek stonden tegenover het Petsche-plan. Via Alphand weet Spierenburg dat Frankrijk de besprekingen rondom dit plan weer wil oppakken met deelname van de Engelsen. Daarna bepleitte Spierenburg de Nederlandse zaak deels vergeefs bij de Britse Hall Patch. Spierenbrug meent dat deze hernieuwde tendens tot samenwerking voortkomt uit de Amerikaanse dreiging de Marshallhulp te korten. Hij stelt dat alleen samenwerking tussen Italiƫ, Engeland en de Benelux de onwenselijke Franse plannen kan verhinderen. Engelse deelname is zeer belangrijk. Belgische bereidwilligheid zou blijken uit bijgevoegde notitie van Snoy.

Bijlage: notitie van baron Snoy inz. Gelijkwaardigheid van de deelnemende landen.
Zie ook