Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00507
10-11-1949
Samenvatting
Nota van Holtrop 'De multilateralisatie van het Europese handelsverkeer'. Uitvoerig memorandum met pleidooi voor een poging om op korte termijn te komen tot een multilateralisatie van het inter-europese handelsverkeer tussen een zo groot mogelijke groep landen.
Dit is volgens Holtrop een absolutue voorwaarde voor het Europese herstel; liberalisatie van de handel per goederencategorie is niet toereikend.
De nota bevat gedetailleerd cijfermateriaal inzake kapitaalverkeer ('netto-crediteuren/-debiteuren') en trekkingsrechten. Deze gegevens zijn de basis voor enkele aanbevelingen. De onevenwichtigheid van de economische positie van het VK en Scandinaviƫ maakt deze landen ongeschikt toe te treden tot het multilaterale stelsel. Duitse deelname is voor Nederland, ondanks de moeilijkheden, essentieel.

Opmerking: met handgeschreven aantekeningen.