Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00509
22-11-1949
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Ontwerp Memorandum voor besprekingen in Parijs op Frans intiatief met betrekking tot regionale economische samenwerking.

In het algemeen sluit Nederland zich aan bij de wens een zo groot mogelijke, duurzaam onafhankelijke, regionale samenwerking na te streven, waarbij nogmaals moet worden geprobeerd het VK te betrekken.
Daarna wordt specifiek ingegaan op hoe deze doelen in de praktijk moet worden gebracht. Respectievelijk worden besproken: goederen-, betalingsverkeer, productiecoördinatie en landbouw.
De instandhouding van binnenlandse monetarie evenwichten vervult hierbij een sleutelrol.