Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00511
23-11-1949
Samenvatting
Nederlandse reactie op het Petsche--plan.

Koster meent dat het plan een politiek initiatief voorstelt zonder te voorzien in bijbehorende noodzakelijke economische maatregelen. Frans protectionisme blijft zo mogelijk. Daarna worden enkele passages uit het plan kritisch besproken. Dit wordt in verband gebracht met het Nederlandse plan.
Zie ook