Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00513
19-11-1949
Actoren
Nota
Samenvatting
Suggesties DGEM bij de nota 'Multilateralisatie van het Europese handelsverkeer' ten behoeve van de bespreking bij Hirschfeld. De volgende punten zijn hier aan bod gekomen:
1. Multilateralisatie van het handelsverkeer tussen een groep samenwerkende Europese landen;
2. Multilateralisatie kan worden verwezenlijkt door een aanpassing van de deelnemende landen ten opzichte van de overige leden van de groep;
3. Er zou met betrekking tot de multilateralisatie van het betalingsverkeer een fonds kunnen worden opgezet;
4. Inbreng van trekkingsrechten;
5. Leden moeten zich aan elkaar verbinden;
6. Beheer van fonds door BIS te Basel;
7. Maandelijks dient 50% van het deficiet te worden afgedekt;
8. Overschot moet gefinancierd worden uit multilaterale swing;
9. Met betrekking tot de punten 7 en 8 moet compensatie worden geregeld;
10. Na compensatie kunnen uitstaande saldi worden betrokken in compensatie met landen die geen lid zijn van de groep;
11. Wanneer crediteurland geen multilaterale swing meer heeft ontvangt het dollars uit het fonds;
12. Wanneer een debiteurland geen multilaterale swing meer heeft, ontvangt het trekkingrechten uit het fonds;
13. Zekerheidsmarges;
14. Middelen om deze zekerheidsmarges te voorkomen;
15. Goudbetaling en uittreden uit de groep als ultimum remedium;
16. Opzetten van een regeling voor uittreding uit de groep.