Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00516
28-11-1949
Samenvatting
Memorandum voor de besprekingen in Parijs.

Nederland heeft het Franse voorstel met interesse gelezen en schaart zich achter het hoofddoel van het plan. Daarna volgen enkele specifieke suggesties. Nederland streeft naar een zo groot mogelijk regionaal verbond, incl. het VK. Ook dringt het aan op verregaande samenwerking en afschaffing van economische en monetaire restricties. De precieze uitvoering hiervan wordt per categorie (goederenverkeer, betalingsverkeer, productiecoördinatie, organisatie Landengroep) uit de doeken gedaan. Hierbij is aandacht voor de doelen, de stapsgewijs te implementeren maatregelen en de te voeren controle en rapportage.

Bijgevoegd: Notitie betreffende Fritalux van CPB (23-11-1949).