Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00525
29-11-1949
Samenvatting
Engelstalig. 'Note on Fluctuating Exchange Rates'

Lieftinck stuurde dit stuk op 8 december naar de leden van de REA. Volgens hem gaf Beyen hierin zijn persoonlijke visie weer over het vraagstuk van fluctuerende koersen. Puntsgewijs analyseert Beyen de moeilijkheden rondom en presenteert hij argumenten voor fluctuerende valuta aan de hand van de Fund Agreement. Hierbij wijdt hij uit over de basisprincipes van het Fonds en de huidige situatie in West-Europa. Hij bestrijdt de gedachte dat valuta's vanzelf een 'natuurlijk niveau' zullen bereiken; verantwoordelijk beleid van bovenaf is geboden. Uiteindelijk komt hij tot drie conclusies:
1) In West-Europa zal geen spoedig evenwicht op de betalingsbalans ontstaan;
2) Er dient lange-termijn financiering (leningen of giften) te komen voor de economische herstelprogramma's;
3) In samenwerking met het IMF dienen additionele reserves te worden gevormd voor die landen die hun herstelpolitiek op orde hebben.