Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00532
06-12-1949
Samenvatting
Monetaire besprekingen in Parijs in het kader van het plan-Petsche.

Het rapport van de Monetaire Commissie vereist verdergaande uitwerking en precisering. Een evenwichtig geheel is volgens Keesing nog niet tot stand gebracht. Met name zal aanzienlijk dieper moeten worden ingegaan op de modaliteiten van de monetaire samenwerking. Ook inzake het Franse voorstel van fluctuerende wisselkoersen is er nog geen overeenstemming, al zal Nederland op dit punt echter geen blokkade opwerpen.