Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
'Vervolg verslag van besprekingen, die te Parijs zijn gevoerd op initiatief van de Franse regering tussen de Beneluxlanden, Frankrijk en Italië'.

In het vooroverleg zijn de Nederlandse vertegenwoordigers erin geslaagd met België overeenstemming te bereiken op handelspolitiek en monetair terrein. Dit gezamenlijke optreden van de Benelux, zo stelt Spierenburg, heeft Italië en Frankrijk gestimuleerd concessies te doen. Wat betreft deelname van West-Duitsland heeft België Nederland in de kou laten staan, hetgeen Spierenburgs wantrouwen versterkte. Spierenburg is van mening dat het uiteindelijke rapport voldoende basis vormt voor verdere besprekingen van de Regionale Groep. Hij toont begrip voor de interne Franse situatie, maar betr. West-Duitse inclusie en invoerrechten moeten geen concessies worden gedaan. Hij uit zijn zorgen over de ontstane discrepantie tussen de financiële regeling van de Regionale Groep en de Amerikaanse wens een 'clearing-union' op te richten.