Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief van Aikin aan Hirschfeld als introductie van het working paper over valutatransferabiliteit en handelsliberalisering (niet bijgevoegd). De VS benadrukken in een (wel bijgevoegd) oral statement nogmaals de noodzaak van constructieve actie, om de toekomst van het European Recovery Progam veilig te stellen.

Bijgevoegd is de tekst van een mondelinge verklaring van Harriman met toelichting op het paper.