Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00547
24-01-1950
Samenvatting
Vergelijking Bissell-plan en Fibenelplan.

Vergelijking Bissell-plan zoals nader uitgewerkt door de OEES en het Fritalux-plan. Het Fritalux-plan handhaaft voorlopig de bestaande bilaterale monetaire verdragen, het OEES-plan is complexer. Bilateraal kunnen credieten worden verleend, vooropgesteld dat dit niet tot gevolg heeft dat de credietvraag erdoor wordt vergroot. Het OEES-plan kent geen nadere detailregelingen inzake kapitaalverkeer.