Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00557
17-02-1950
Actoren
Notitie
Samenvatting
Verslag besprekingen met Spierenburg op 16-02-1950 te Parijs over de voortgang van de onderhandelingen rondom de OEES en Fritalux. Het heikele punt is nog steeds dat niet geheel duidelijk is of Frankrijk bereid zal zijn Duitsland van meet af aan deel te laten nemen.