Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Standpunt Raad voor Economische Aangelegenheden in de ministerraad ten opzichte van Fritalux.

Standpunt Raad voor Economische Aangelegenheden in de ministerraad ten opzichte van Fritalux. De REA blijft van mening dat een opening deint te worden gevonden voor opname van Duitsland in een samenwerkingsverband.
Zie ook