Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00571
21-11-1949
Samenvatting
Belgische interne brief over Frans memorandum met betrekking tot Frans-Belgische monetaire samenwerking;
Bijlagen:
Aide-mémoire met betrekking tot Frans-Belgische handel;
Frans stappenplan voor monetaire en economische samenwerking;
Verslag landbouwpolitiek van het Comité Algemene Zaken van de Frankrijk-Italië-Benelux-conferentie.