Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Besprekingen regionale samenwerking in het kader van de OEES, 01-02-1950.

Ten aanzien van de betalingsbalans menen de Fransen dat deze moet voldoen aan de wensen van Hoffman. Ten aanzien van de liberalisatie van de handel houden zij vast aan hun eerder ingenomen standpunt. Prohibitieve tarieven dienen op dezelfde manier te worden behandeld als restricties op kwantitatieve import. Wat betreft het opnemen van Duitsland willen de Fransen eerst meer onderzoek doen, al is deze kwestie voor Nederland essentieel.