Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Besprekingen Fritalux 09-02-1950.

Over merendeel van de artikelen is overeenstemming bereikt, behalve over de artikelen die betrekking hebben op de vrije handel. Frankrijk is bereid tot een formule, waarbij 75% van de handel wordt vrijgegeven en de overige 25% wordt belast. Nederland, dat het handelsverkeer t.a.v. de buurlanden al verder heeft geliberaliseerd, is het daar niet mee eens.
De Britse houding t.a.v. Duitsland is onduidelijk. Frankrijk is tegen het opnemen van Duitsland. Voor Nederland daarentegen is opname van Duitsland in toenemende mate een coditio sine qua non om verder te gaan met Finebel.