Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00586
30-12-1949
Samenvatting
Verslag besprekingen Stikker en Schuman met betrekking tot economische samenwerking in West-Europa, 29-12-1949.
Schuman wilde van Stikker weten of die nog iets voelde voor de Fritalux-gedachte. Stikker toonde aan dat het zeer twijfelachtig was of een economische unie tussen de OEEC-landen tot stand te brengen is, indien daarin Engeland en Noorwegen zouden zijn opgenomen. Over de Duitse deelname meende Schuman dat alleen een oplossing van de Europese moeilijkheden tot stand is te brengen, indien Duitsland wordt opgenomen in de westerse groep. Hij voegde er wel aan toe dat Frankrijk altijd zeer voorzichtig moest manoeuvreren, vanwege de vrees van het Franse volk voor de erfvijand. Schuman meende dat deelname van Duitsland aan een nieuwe economische groepering noodzakelijk was, maar dat het voor Frankrijk moeilijk verteerbaar was om Duitsland bij de beginbesprekingen in te schakelen. Vandaar eerst Fritalux en daarna de uitnodiging aan Duitsland. Stikker stelde dat dit voor Nederland onaanvaardbaar is.