Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00587
02-01-1950
Actoren
Notitie
Samenvatting
Aantekeningen bij het memorandum van de commissie van financiële experts van de Raad van de OEES van 30-12-1949.

De grondgedachten van de Amerikaanse voorstellen, die aan het ontwerp van de financiële experts inz. de Fritalux ten grondslag ligggen, zijn
1. de wenselijkheid van doorbreking van het bilateralisme;
2. de wenselijkheid van een reservering van een gedeelte van de Marshall-hulp voor 1949/50 , 1950/51 en 1951/52, teneinde een stootkussen te vormen voor de periode na 1952;
3. de wenselijkheid deze reservering te gieten in een dusdanige vorm, dat zij als grondslag kan dienen voor verdere hulp van de Verenigde Staten op meer commerciële basis na 1952.
Hiertoe is gecoördineerd monetair beleid en de invoering van een Europese valutapool (met trekkingsrechten) en een Europese rekeneenheid noodzakelijk. Er is volgens Posthumus voor Nederland geen reden om bij de besprekingen van de vier het voortouw te blijven nemen.