Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00592
25-01-1950
Samenvatting
Multilateralisatie intereuropees betalingsverkeer.

Wat de Finebel betreft is een papier overgelegd waarin van Franse zijde aan de OEES werd medegedeeld dat men aanbeval 60% van het intereuropees betalingsverkeer bij de inwerkingtreding van het nieuwe betalingsverdrag vrij te geven en 75% per 1/1/1951. E.e.a. wordt doorkruist van de zijde van Landbouw met bezwaren tegen de tarieven. Op basis van de besprekingen met Katz en Harriman en gezien het feit dat vele zaken vaag blijven, wordt aan de afgevaardigden naar Parijs de instructie meegegeven zijn stem, wellicht onder enig voorbehoud, aan het plan te geven.