Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Instructies voor de Nederlandse delegatie.

Nederlandse regering is bereid te participeren in de Shuman-besprekingen, maar neemt nog geen positie in m.b.t. de aanvaarding van de in het plan neergelegde principes. De aandacht gaat o.a. uit naar prijsniveaus (waarbij gestreefd moet worden naar vaststelling van duidelijke maatstaven), quotaregeling, investeringscontrole (vermijden van fondsvorming voor investeringsdoeleinden uit de opbrengst der producten), een loonregeling, en bepalingen t.a.v. niet naleving van de verdragsverplichtingen.