Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00599
07-06-1950
Samenvatting
Verslag besprekingen te Brussel, 07-06-1950 met betrekking tot het Schuman-plan, met als bijlage een concept-verdrag.
De Belgisch-Nederlands-Luxemburgse bespreking vindt plaats uit taktische overwegingen, om een zo groot mogelijk aantal gemeenschappelijke onderhandelingsstandpunten vast te leggen. Van Nederlandse klant wordt verklaard dat men tegenstander is van een HA die zonder parlemantaire controle definitieve beslissingen kan nemen. Snoy deelt namens Belgiƫ mede dat het onaanvaardbaar zal zijn indien de belangen van een individuele lidstaat wordt geofferd aan de gemeenschappelijke belangen. Gedrieƫn zijn ze het erover eens dat de HA een paritaire saqmenstelling moet krijgen (iedere lidstaat evenveel vertegenwoordigers). Prijsstelling van kolen en staal wordt als het grootste struikelblok gezien.
Zie ook