Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00601
29-05-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag bespreking ministers van Benelux-landen met Monnet en Schuman op 24 mei 1950.
Monnet legde vooral de nadruk op het politieke belang van de Franse voorstellen. De grote verdienste is dat zij enerzijds een begin maken om de geestelijke instelling van de Duitsers te wijzigen en anderzijds de Franse publieke opinie de vrees voor een nieuw Duits gevaar te ontnemen.
Stikker bracht de positie van de Hoge Autoriteit ter sprake. Aan wie was deze verantwoording schuldig. Schuman gaf aan dat hiervoor nog een oplossing moest worden gevonden.
Spierenburg meent dat de besprekingen meer licht hebben geworpen op de bedoelingen van Franse zijde. Vast staat dat de Fransen een overdracht van soevereiniteit aan de HA willen. De regering zal moeten beslissen of zij hiertoe bereid is. Spierenburg meent dat dit alleen aanvaardbaar is als de HA verantwoording schuldig is aan een ander internationaal lichaam. De Nederlandse regering zal zich moeilijk aan de besprekingen kunnen onttrekken.