Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00603
20-05-1950
Samenvatting
Op 12 mei komen ambtenaren van EZ bijeen ter bestudering van het plan-Schuman.
Frankrijk hoopt dat overleg tussen Monnet en de benelux-landen meer duidelijkheid schept. Hierdoor kunnen de Benelux-landen beter een beslissing maken over de uitwerking van het Schuman-plan.
Er wordt besloten een concept-nota voor de REA voor te bereiden. Toch neemt men al contact op met belanghebbende groepen, ook wordt er door middel van discussie geprobeerd inzicht te krijgen over het Nederlandse belang in het Schuman-plan.