Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00607
10-06-1950
Samenvatting
Verslag besprekingen met Belgische en Luxemburgse vertegenwoordigers met betrekking tot het Schuman-plan.
Bij de gedachtewisseling werd duidelijk overeenstemming geconstateerd over de bij de opstelling van het verdrag te volgen gedragslijn, nl. dat niet volstaan zou kunnen worden met een vage opsomming van het beginsel van het plan, doch dat het aan de regeringen voor te leggen verdrag tegelijkertijd een duidelijk beeld moet geven van de uitwerking van deze beginselen.