Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00609
16-06-1950
Samenvatting
Besprekingen met Belgische en Luxemburgse vertegenwoordigers met betrekking tot het Schuman-plan.
Van de Belgen is vernomen dat de Fransen niet eerst met een uitwerking van het Schuman-plan willen komen, maar eerst de delegaties de gelegenheid willen bieden vragen te stellen en opmerkingen te maken. Om die reden was het onderhoud met de Belgen en Luxemburgers zeer nuttig. De drie Benelux-delegaties willen afzonderlijk optreden maar er zal wel voortdurend contact zijn.
De Belgen en Luxemburgers zijn het met Nederland eens dat Groot-Brittannië uiteindelijk gaat deelnemen aan het Schuman-plan.
Een groot deel van de discussies was gewijd aan de taak en bevoegdheden van de Haute Autorité.