Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00616
17-06-1950
Samenvatting
Samenvatting van Duitse opvattingen inzake het Schuman plan

Politiek: Integratie van Europese zware industrie zorgt voor supranationale machtsconcentratie. De Duitse federale regering heeft instemming gegeven aan het Schuman-plan en legt daarbij de nadruk op het politieke zwaartepunt van onderlinge afhankelijkheid. Deze zienswijze wordt door de meerderheid van de politieke partijen gedeeld, al zijn er ook dissonante geluiden.
Economisch: Productiecijfers worden met elkaar vergeleken (bijlage), waarbij de potentieel dominante positie van Duitsland opvalt. Duitsland wil ook gelijke rechten en afschaffing van de na de oorlog opgelegde productiebeperkingen. De West-Duitse steenkolenindustrie staat in beginsel positief tegenover het Schuman-plan. Wel acht men noodzakelijk dat Engeland en de Benelux deelnemen aan het Schuman-plan. Er klinken echter ook sceptische geluiden. Zo wordt er getwijfeld over de effectiviteit van de modernisering van de kolenindustrie. De Duitse ijzer- en staalindustrie staat positief tegenover het plan, afhankelijk van een regeling omtrent de Duitse problemen. Van Duitse wetenschappelijke zijde wordt eveneens positief gereageerd. Het plan zou de werkeloosheid binnen 5 jaar kunnen oplossen.
Zie ook