Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00619
16-06-1950
Actoren
Notitie
Samenvatting
Duitse standpunten ten opzichte van het Schuman-plan.

Adenauer staat positief tegenover het plan en benadrukt de voordelen in de Bondsdag. Blücher is ook voorstander, maar vreest moeizame onderhandelingen. Schumacher daarentegen is minder positief, omdat de exacte inhoud van het plan nog niet duidelijk is. Het Duitse mijnwerkerssyndicaat is voor Frans-Duitse toenadering, maar wenst eveneens meer duidelijkheid over het plan. De industrie ziet voornamelijk voordelen, zoals vermindering van controle en verhoging van het productieplafond.

Duitse positie in de onderhandelingen is verbeterd door de afzijdigheid van Engeland. Duitsland is voorstander van een algemene internationale autoriteit, omdat het daarin een gelijkwaardige stem hoopt te krijgen en de politieke controles van de geallieerden op Duitsland zullen afnemen.