Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00621
17-06-1950
Samenvatting
Duitse standpunten ten opzichte van het Schuman-plan, statistische gegevens met betrekking tot de kolen- en staalproductie. De politiek staat zeer positief tegenover het Schuman-plan. Deze mening wordt ook door de West-Duitse kolen- en staalindustrie gedeeld. De West-Duitse kolen- en staalindustrie vind het wel noodzakelijk dat Engeland en de Benelux deelnemen aan het Schuman-plan. Verder zal er veel begrip moeten worden getoond naar de problemen, die elders de realisatie in de weg staan. Vanuit de wetenschappelijke kant wordt er ook positief gereageerd op het Schuman-plan. Volgens de Wetenschap kan dit plan de werkeloosheid binnen 5 jaar oplossen.
Zie ook