Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00656
23-09-1950
Actoren
Verslag met bijlage(n)
Samenvatting
CVP 17. Verslag van de vergaderingen van het Comité Restreint op 21 en 22 september 1950.
Op Belgisch verzoek werd een rapport met de stand van zaken inzake het handelspolitieke vraagstuk behandeld.
Met bijlagen: rapport van de Werkgroep voor Handelspolitiek; notitie met betrekking tot de relatie met derde staten; gewijzigd artikel.

Daarachter gewijzigde versie van hetzelfde document.