Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00661
25-07-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
CVP/WP/Soc. Beknopt verslag van de bespreking van de vragenlijst m.b.t. het Schuman-Plan, 25-07-1950.

Uri geeft aan dat de vragenlijst meer helderheid moet brengen over elkaars situatie, en over de wijze waarop zaken functioneren. Er zijn enkele aanpassingen gemaakt aan de vragenlijst. Zo zal men werken met type-arbeiders en laten zien hoe de kinderbijslag mee telt bij de berekening van inkomens. Nederland wijst er op dat geheimhouding de vrijheid op het verschaffen van gegevens zou kunnen beperken.