Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Vergadering van de Nederlandse commissie voor het Schuman-Plan, 21-08-1950.

Eerst worden de rapporten van de verschillende subcommissies behandeld:
1. Regionale groepen en consultatieve commissies;
2. Handelspolitiek;
3. Productie, prijzen en investeringen;
4. Sociale vraagstukken;
5. Schroot.
Naar aanleiding van het derde deelrapport ontstaat discussie over het al dan niet intrekken van de Nederlandse reserve met betrekking tot investeringen.
De deelrapportages zullen elk als hoofdstuk in een nota voor de REA worden opgenomen.