Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00674
11-07-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
CVP/WP/HP.1. Vergadering Commissie voor Handelspolitiek van het Schuman-plan, 11-07-1950.
Er worden de volgende onderwerpen behandeld:
- Afschaffing van de onderlinge invoerrechten
- Invoerrechten van de pool t.o.v. derde landen
- Tijdschema voor bovengenoemde maatregelen
- Afschaffing van de onderlinge quantitatieve restricties
- Invoerrechten van de overzeese gebieden
- Onderhandelingen over handelsakkoorden voor
zover kolen en staal

M.b.t. punt twee, merkt Nederland op dat de rechten t.o.v. derde landen laag moet zijn. Tevens wijst Nederland op de interdependentie van het Belgische probleem met de vraagstukken, die de werkgroep voor productie bestudeerd.