Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag inzake besprekingen betreffende het Schuman-plan.
In de Institutionele Commissie heeft de delegatie voorgesteld een Raad van Ministers in te stellen met één minister per deelnemend land. Als één lidstaat protest aantekent tegen een besluit van de Hoge Autoriteit kan dit in tweede lezing aan de Raad worden onderworpen die hierover met een gekwalificeerde meerderheid stemt. De Fransen noemden dit onaanvaardbaar maar moesten door de Duitse en Italiaanse steun de instelling van een Raad van Ministers aanvaarden. De bereikte constructie komt een heel eind tegemoet aan de wensen van de Nederlandse regering.
Verder verslagen uit de andere werkgroepen.