Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00708
03-08-1950
Actoren
Brief en aantekening
Samenvatting
'Tweede aantekening betreffende het plan Schuman': beschrijving van de voorlopig bereikte resultaten.
Aanvankelijk leek het Nederlands voorstel inzake de Raad van Ministers voor de Fransen onaanvaardbaar. Gedurende de besprekingen werden de gerezen bezwaren overwonnen, mede dankzij Belgische steun.
In het stuk een samenvatting van de besprekingen in de werkgroepen voor Institutionele Vraagstukken, voor Productie, Investeringen en Prijzen, voor de Lonen en voor de Handelspolitiek.