Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00709
07-08-1950
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Begeleidend schrijven bij 'Tweede aantekening betreffende het plan Schuman'.
Na het samenstellen van de 'Tweede aantekening' las Wellenstein een aantekening van Kohnstamm over dezelfde periode, dat aanmerkelijk somberder van toon was. Wellenstein heeft hierover met Kohnstamm gesproken en erkend dat de verslagen een gunstiger indruk geven dan zijn persoonlijke visie.
Zie ook