Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00711
09-08-1950
Samenvatting
Houding Duitsland ten opzichte van het Schuman-Plan.
De Booy doet verslag van een uiteenzetting van Kohnstamm over de gang van zaken bij de besprekingen te Parijs. Hij verklaarde hoe merkwaardig afwijzend en star het Duitse standpunt was tegenover enig compromis over de inschakeling van een Conseil de Ministres, welk denkbeeld voor de andere delegaties wel acceptabel was. Kohnstamm vroeg zich af waaraan dit te wijten viel.
Volgens De Booy moet de oorzaak worden gezocht in de heersende opvatting dat het Duitse belang het meest gediend is met een neutraliteitsstandpunt. Men vreest dat aansluiting bij een Westers blok het uitbreken van een nieuwe wereldoorlog zou kunnen provoceren. Invoering van een Raad van Ministers zou invloed vanuit het Atlantische pact kunnen impliceren.
Conclusie: de West-Duitse regering wil alles vermijden, wat haar bewegingsvrijheid tussen de Westmachten en de Sovjet-Unie beperkt en wat zou kunnen leiden tot een situatie, dat zij direct of indirect tot een verlengstuk zou worden gemaakt van de NAVO.
Zie ook