Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00715
30-08-1950
Samenvatting
Duitse standpunten ten opzichte van het Schuman-Plan.
Het Duitse kabinet heeft de richtlijnen voor de Duitse delegatie te Parijs vastgesteld. De tegenstellingen die eerder naar buiten kwamen betroffen de algemene visie op het Schuman-Plan zelf. Adenauer beschouwde het Schuman-Plan als een belangrijke politieke stap, welke zou moeten leiden tot een integratie van Europa op een wijze, die hij als realistisch en voor Duitsland belangrijk achtte. Adenauer voelt blijkbaar veel voor het ontwerpen van een supranationaal orgaan met daarnaast een parlementair orgaan, dat politiek controlerend op de Hoge Autoriteit werkzaam zou kunnen zijn. Adenauer voelt niet voor een Comité van Ministers, zoals bij de Raad van Europa, aangezien dit het supranationale ideaal zou doorkruisen. Blücher zag de HA veel meer als een technisch orgaan, dat met één slag over zeer diep in de nationale sfeer ingrijpende macht zou beschikken.
Het ziet er naar uit dat er tussen beide stromingen overeenstemming is bereikt.
Zie ook