Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00717
07-09-1950
Samenvatting
Memorandum bij vertrouwelijk rapport (zie bijlage van G00716) met betrekking tot de opvattingen van Duitse ondernemers ten opzichte van het Schuman-Plan. In het rapport wordt sterk gepleit voor het geven van een aandeel in de opbouw van het Plan-Schuman aan de deskundige industriëlen zelf. Voorgesteld wordt om onder de Hoge Autoriteit een directorium van industriëlen te plaatsen. Dit zou zelfs de bevoegdheden van de HA moeten vaststellen. Kortom de Duitse industriëlen willen binnen het Plan-Schuman zoveel mogelijk vrijheid van handelen behouden.
Wel staat men sympathiek tegenover het supranationale idee.
Zie ook