Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00741
30-10-1950
Samenvatting
5878/50. 'Stand van besprekingen over het Plan Schuman per 28 oktober 1950'.
Op 28 september overhandigde de Franse delegatie een memorandum met daarin een samenvatting van de resultaten van de besprekingen in het Comité Restreint. Op grond van dit stuk hebben de delegaties hun standpunten t.a.v essentiële punten bepaald en ingebracht in het Comité. Gelijktijdig werden in de werkgroepen voorstellen uitgewerkt over vragen die nog open stonden. Op voorstel van Monnet werd in de kring der delegatieleiders onderhandeld over alle belangrijke vragen waarover nog verschil van mening bestond. Op 28 oktober waren vrijwel alle vraagpunten behandeld.