Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00750
8-12-1950
Samenvatting
'Verslag van de behandeling der economische artikelen in de redactionale commissie op 6 en 7 december 1950'.

Omdat de onderhandelingen al snel uitmonden in een oeverloze discussie wordt voogesteld de delegatieleiders de opmerkingen van hun delegaties te laten verzamelen, waarna Lagrange een nieuw concept zal uitwerken.
Verder worden per artikel de redactievoorstellen besproken.

11 bijlagen met herziene artikelen.
Zie ook