Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
REA no. 451. Plan Schuman.
De onderhandelingen te Parijs zijn thans zover gevorderd, dat door een commissie van juristen een gedeelte van het ontwerp-verdrag is opgesteld. Het thans gereed gekomen deel is inmiddels besproken in de vergadering van voorzitters van de delegaties. Spierenburg vat de resultaten hiervan samen, met daarbij de Nederlandse reserves. Hij meent dat het verdrag, op de in de brief besproken punten na, aanvaardbaar moet worden geacht.