Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00757
08-01-1951
Actoren
Conclusies
Samenvatting
Conclusies van de bespreking inzake de ontwerptekst transport in het 'Verdrag betreffende het
Plan Schuman', gehouden op Buitenlandse Zaken,
8 Januari 1951.

Bijgevoegd: bijlagen bij voorstel tot verandering verdragstekst transportvraagstukken.
Zie ook