Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Samenvattend verslag van de besprekingen der Interim Werkgroep voor de Landbouwintegratie, gehouden te Parijs van 14 tot 21 mei 1952.

De meeste aanwezige landen werken constructief mee, alleen Frankrijk lijkt vanaf het begin op onvolledige integratie aan te sturen.
Er worden werkgroepen ingesteld om studie te verrichten naar de mogelijkheden en de reeds aanwezige samenwerkingsorganen.
Nederland heeft de meest verregaande lijst van goederen voor de geïntegreerde markt opgesteld, de andere landen zijn hierin terughoudender. Op basis van de douane-nomenclatuur van Brussel worden de goederen ingedeeld in verschillende categorieën.

Met drie bijlagen: Agenda; Opgave van studies; Door Nederland ingediende lijst van producten.