Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00790
19-05-1952
Samenvatting
Verslag van de zittingen van de interim-werkgroep op 17 mei 1952.

Vertegenwoordigers van de OEES en FAO hebben zich bij de besprekingen gevoegd.
Er is lang gediscussieerd over vorm en functie van het secretariaat. Op dit moment is er nog geen oplossing gevonden die voor iedereen acceptabel is, maar Nederland heeft een nieuw voorstel hiertoe uitgewerkt.