Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00791
20-05-1952
Samenvatting
Verslag van de zittingen van de Interim Werkgroep voor Landbouwintegratie van 19-05-1952.

Nog niet alle landen hebben hun productenlijsten ingediend. Over de definities van de verschillende productgroepen wordt nog gediscussieerd.
De Britten zullen een actievere rol gaan spelen in de onderhandelingen.
Na een Duits voorstel dat door de Turken geweigerd werd is het toch gelukt tot afspraken te komen met betrekking tot een vaste leiding van de werkzaamheden: ieder deelnemend land zal één persoon afvaardigen naar het bureau van de drie presidenten.