Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van de eerste vergadering van de Interim Werkgroep Landbouwintegratie te Parijs, 14/21-05-1952.

De samenwerking verliep op deze bijeenkomst aanzienlijk beter dan op de eerdere ministersconferentie.
Met de Duitse en Belgische delegatie was goed samen te werken. De Fransen zijn tegenstanders van een te uitgebreide integratie en ook Turkije, Griekenland en Zwitserland zijn terughoudend.
Er zijn drie sub-werkgroepen ingesteld voor onderzoek naar producten, naar algemene kwesties en naar institutionele kwesties. Daarnaast zal een permanent secretariaat opgericht worden, bestaande uit een Franse kern en met experts uit de deelnemende landen. Ter ondersteuning hiervoor wordt een bureau opgericht met daarin vertegenwoordigers uit alle landen.
De eerste werkgroep zal een beperkte lijst van de belangrijkste producten onderzoeken, waarvoor Nederland een concept-questionaire heeft opgesteld.
Mansholt zal binnenkort een Nationale Adviesraad in het leven roepen om input uit alle betrokken velden te krijgen. Bovendien moeten Buitenlandse Zaken en Economische Zaken elk één ambtenaar permanent beschikbaar hebben voor de landbouwintegratie.