Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00812
09-09-1952
Samenvatting
Tweede voortgangsverslag van sub-werkgroep 3 (Institutionele problemen) van de Interim-Werkgroep voor Landbouwintegratie.

Bespreking van de analyses en teksten verzameld door Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
A. Organisaties met een supranationale structuur
a. Schuman-Plan
b. Mansholt-Plan
c. Franse documenten
d. Charpentier-rapport en Eccles-resolutie
e. Europese Defensiegemeenschap

B. Organisaties zonder supranationale structuur
a. Graanovereenkomst
b. Suikerovereenkomst
c. Benelux

C. Documentatie met betrekking tot de relatie tussen een gemeenschap en derde landen

D. Voorstellen door private en wetenschappelijke organisaties